Súdwest Fryslân

Bestaan van 1-1-2011 tot heden
1-1-2011 toegevoegd Bolsward
1-1-2011 toegevoegd Sneek
1-1-2011 toegevoegd Wymbritseradiel
1-1-2011 toegevoegd Wûnseradiel
1-1-2011 toegevoegd Nijefurd
1-1-2014 toegevoegd Boarnsterhim
1-1-2018 toegevoegd Littenseradiel

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sudwest_Fryslan
Amsterdamse code 11421
CBS-code 1900
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Súdwest-Fryslân
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Súdwest-Fryslân
Geonames 8260049

Sûdwest Fryslân in 2011


Open GeoJSON in geojson.io

Súdwest-Fryslân in 2014


Open GeoJSON in geojson.io

Súdwest-Fryslân in 2018


Open GeoJSON in geojson.io

wapen

Het Wapen van Súdwest-Fryslân is het gemeentewapen van de gelijknamige gemeente Súdwest-Fryslân. Het is een gedeeld schild, I in goud een halve adelaar van sabel (zwart); II in azuur (blauw) waarop vijf muurkronen van zilver elk met drie bastions, paalsgewijze geplaatst en gevoerd van keel (rood). Het schild is gedekt met een gouden kroon van vijf bladeren en gehouden door twee aanziende leeuwen van goud. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)