Wymbritseradiel

Bestaan van 1-1-1986 tot 1-1-2011
1-1-1986 ontstaan uit Wymbritseradeel
1-1-2011 opgegaan in Súdwest Fryslân

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Wymbritseradiel
Amsterdamse code 11427
CBS-code 0683
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Wymbritseradeel_(gemeente)
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Wymbritseradeel_(gemeente)

Wymbritseradiel in 1998


Open GeoJSON in geojson.io

wapen

Het wapen van Wymbritseradeel werd op 25 maart 1818 voor het eerst aan de gemeente toegekend. Sindsdien is het wapen twee keer gewijzigd, echter het originele wapen bleef altijd deel uitmaken van het nieuwe wapen. Per 2011 is het wapen van Wymritseradeel niet langer in gebruik omdat de gemeente is opgegaan in de gemeente Súdwest-Fryslân - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)