Data

De data van Gemeentegeschiedenis.nl is op de website te bekijken, maar wordt ook op verschillende manieren zo aangeboden dat ontwikkelaars er iets mee kunnen.

Gemeentes

Geometriën van gemeentes

  • Op de HTML-variant van de gemeentepagina vind je onder elk kaartje een link naar de KML van de gemeentegrens in dat jaar.
  • In de JSON van elke gemeente vindt je de gemeentegrens van elk jaar waarin een grenswijziging is geweest als GeoJSON.
  • Er is een WFS-service beschikbaar waar je één of meerdere gemeentes in een bepaald jaar kan opvragen in verschillende formaten. Documentatie is binnenkort hier te vinden.