Amsterdamse code 11421

Sneek

Bestaan van oudsher tot 1-1-2011
1-1-2011 opgegaan in Súdwest Fryslân

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sneek
Amsterdamse code 11421
CBS-code 0091
Provincie Friesland
Onder Frans bestuur in departement Friesland / Frise
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneek_(gemeente)
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Sneek_(gemeente)

Súdwest Fryslân

Bestaan van 1-1-2011 tot heden
1-1-2011 toegevoegd Bolsward
1-1-2011 toegevoegd Sneek
1-1-2011 toegevoegd Wymbritseradiel
1-1-2011 toegevoegd Wûnseradiel
1-1-2011 toegevoegd Nijefurd
1-1-2014 toegevoegd Boarnsterhim
1-1-2018 toegevoegd Littenseradiel

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sudwest_Fryslan
Amsterdamse code 11421
CBS-code 1900
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Súdwest-Fryslân
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Súdwest-Fryslân
Geonames 8260049
Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)