Barradeel

Bestaan van 1-10-1816 tot 1-1-1984
1-10-1816 ontstaan uit Almenum
1-10-1816 ontstaan uit Minnertsga
1-10-1816 ontstaan uit Sexbierum
1-1-1984 opgegaan in Franekeradeel

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Barradeel
Amsterdamse code 10156
CBS-code 0062
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Barradeel
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Barradeel

Barradeel in 1817


Open GeoJSON in geojson.io

Barradeel in 1934


Open GeoJSON in geojson.io

Barradeel in 1956


Open GeoJSON in geojson.io

Het wapen van Barradeel werd op 25 maart 1818 aan de gemeente Barradeel toegekend. Het wapen werd tot 1984 gebruikt toen de gemeente in de gemeentes Het Bildt, Franekeradeel en Harlingen opging. Het grootste deel ging op in Franekeradeel, een deel van dit wapen is ook opgegaan in het wapen van Franekeradeel. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Opmerkingen

In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)