Amsterdamse code 10156

Sexbierum

Bestaan van oudsher tot 1-10-1816
1-10-1816 opgegaan in Barradeel

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Sexbierum
Amsterdamse code 10156
CBS-code
Provincie Friesland
Onder Frans bestuur in departement Friesland / Frise
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Barradeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sexbierum
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Barradeel
http://nl.dbpedia.org/resource/Sexbierum

Barradeel

Bestaan van 1-10-1816 tot 1-1-1984
1-10-1816 ontstaan uit Almenum
1-10-1816 ontstaan uit Minnertsga
1-10-1816 ontstaan uit Sexbierum
1-1-1984 opgegaan in Franekeradeel

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Barradeel
Amsterdamse code 10156
CBS-code 0062
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Barradeel
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Barradeel
Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)