Koudum in 1812


Open GeoJSON in geojson.io

Naamsvarianten

Opmerkingen

In 1812 was de naam Hemelumer Oldephaert en Noordwolde gewijzigd in Koudum.

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)