Hoog en Woud Harnasch

Bestaan van 1-4-1817 tot 1-1-1833
1-4-1817 ontstaan uit 't Woud
1-1-1833 opgegaan in Hof van Delft

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Hoog_en_Woud_Harnasch
Amsterdamse code 10163
CBS-code 1330
Provincie Zuid-Holland
Wikipedia
DBpedia

Hoog en Woud Harnasch in 1818


Open GeoJSON in geojson.io

Naamsvarianten

Hoog en Woud Harnasch en 't Woud
Hoog en het Woud-Harnasch

Opmerkingen

Hoog en Woud Harnasch was op 1-1-1812 toegevoegd aan 't Woud.

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)