Dieren in 1812


Open GeoJSON in geojson.io

Rheden in 1818


Open GeoJSON in geojson.io

Naamsvarianten

Opmerkingen

Dieren was per 1-1-1812 afgesplitst van Rheden.

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)