Boornsterhem

Bestaan van 1-1-1984 tot 3-1-1985
1-1-1984 ontstaan uit Idaarderadeel
1-1-1984 ontstaan uit Utingeradeel
1-1-1984 ontstaan uit Rauwerderhem
3-1-1985 opgegaan in Boarnsterhim

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Boornsterhem
Amsterdamse code 10815
CBS-code 0057
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Boornsterhem
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Boornsterhem

Boornsterhem in 1984


Open GeoJSON in geojson.io

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)