Baarderadeel

Bestaan van 1-10-1816 tot 1-1-1984
1-10-1816 ontstaan uit Bozum
1-10-1816 ontstaan uit Jorwerd
1-1-1984 opgegaan in Littenseradeel

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Baarderadeel
Amsterdamse code 10422
CBS-code 0061
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Baarderadeel
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Baarderadeel

Baarderadeel in 1817


Open GeoJSON in geojson.io

Littenseradeel in 1984


Open GeoJSON in geojson.io

Naamsvarianten

Opmerkingen

In 1816 werd de gemeente van vóór 1812 hersteld.

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)