De Hoge Raad van Adel verleende bij Koninklijk Besluit van 16 juli 1963 aan de gemeente Noordoostpolder het volgende wapen. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)