Het wapen van De Ronde Venen bestaat uit elementen uit wapens van de gemeentes die samen de gemeente De Ronde Venen vormen. Het wapen werd op 17 juli 1989 door de Hoge Raad van Adel aan de nieuw gevormde gemeente toegekend. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)