wapen

wapen

Het Wapen van Zelhem toont: een "schild van goud beladen met een ploeg van sabel beschenen door de zon". - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)