Het Wapen van Heerenveen werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 oktober 1935. - zie ook wikipedia

Het Wapen van Heerenveen werd vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 24 oktober 1935. - zie ook wikipedia

Naamsvarianten

Herenveen

Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)