Bergum in 1812


Open GeoJSON in geojson.io

Tietjerksteradeel in 1817


Open GeoJSON in geojson.io

Tietjerksteradeel in 1984


Open GeoJSON in geojson.io

Tytsjerksteradiel in 1998


Open GeoJSON in geojson.io
Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)