Bergum in 1812


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Tietjerksteradeel in 1817


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Tietjerksteradeel in 1984


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Tytsjerksteradiel in 1998


Open GeoJSON in geojson.io | KML
Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)