Megen in 1812


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Megen, Haren en Macharen in 1822


Open GeoJSON in geojson.io | KML

Megen, Haren en Macharen in 1958


Open GeoJSON in geojson.io | KML
Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)