Amsterdamse code 10877

Oosterend

Bestaan van oudsher tot 1-10-1816
1-10-1816 opgegaan in Hennaarderadeel

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Oosterend
Amsterdamse code 10877
CBS-code
Provincie Friesland
Onder Frans bestuur in departement Friesland / Frise
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Hennaarderadeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterend_(Littenseradeel)
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Hennaarderadeel
http://nl.dbpedia.org/resource/Oosterend_(Littenseradeel)

Hennaarderadeel

Bestaan van 1-10-1816 tot 1-1-1984
1-10-1816 ontstaan uit Oosterend
1-10-1816 ontstaan uit Wommels
1-1-1984 opgegaan in Littenseradeel

Gemeentegeschiedenis URI https://gemeentegeschiedenis.nl/gemeentenaam/Hennaarderadeel
Amsterdamse code 10877
CBS-code 0076
Provincie Friesland
Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Hennaarderadeel
DBpedia http://nl.dbpedia.org/resource/Hennaarderadeel

Oosterend in 1812


Open GeoJSON in geojson.io

Hennaarderadeel in 1817


Open GeoJSON in geojson.io
Bekijk data als RDF | JSON (geef juiste Accept header mee in scripts om RDF of JSON op URI te krijgen)